Odprawy

Plan odpraw w roku formacyjnym 2018

7 listopada 2018 godz. 19.30 – środa
Omówienie Misji świętych w parafii. Przygotowanie rozpiski odwiedzin duszpasterskich. Przygotowania do święta patronalnego.

21 listopada 2018 godz. 19.30 – środa
Omówienie wyjazdu do krypty katedry na uroczystość przyjęcia Jacka Burzyka do grona animatorów oraz uroczystości patronalnej.

5 grudnia 2018 godz. 19.30 – środa
Omówienie spotkań w grupach i szkół liturgii.

12 grudnia 2018 godz. 19.30 – środa
Przygotowanie spotkania świątecznego.