Punktacja

Aktywność Ilość punktów
Służba obowiązkowa +2 pkt
Nieobecność na służbie obowiązkowej -3 pkt
Nieobecność usprawiedliwiona 0 pkt
Służba dodatkowa +3 pkt
Nabożeństwo (np. Różaniec, Droga Krzyżowa) +1 pkt
Nieobecność na nabożeństwie -1 pkt
Obecność na zbiórce +1 pkt
Nieobecność na zbiórce -1 pkt