Punktacja

Aktywność Ilość punktów
Służba obowiązkowa + 2 pkt
Nieobecność na służbie obowiązkowej – 3 pkt
Nieobecność usprawiedliwiona 0 pkt
Służba dodatkowa + 3 pkt
Nabożeństwo (np. Różaniec, Droga Krzyżowa) + 1 pkt
Nieobecność na nabożeństwie – 1 pkt
Obecność na zbiórce + 1 pkt
Nieobecność na zbiórce nieusprawiedliwiona – 3 pkt
Nieobecność na zbiórce usprawiedliwiona 0 pkt