Ministranci lutego

Po podliczeniu punktów za miesiąc luty zwycięzcami zostali:

Michał Śmigasiewicz – 49 pkt

Jacek Burzyk – 44 pkt

Bartek Stychno – 42 pkt

Lista z punktacją pozostałych ministrantów znajduje się w zakrystii.