Msza Święta z okazji wspomnienia świętego Tarsycjusza

W niedzielę Chrystusa Króla na Mszy Świętej o godzinie 10:30 modliliśmy się w intencji ministrantów i ich rodzin. Mimo, że na co dzień z powodu epidemii nie służymy przy ołtarzu, to w tym dniu zgromadziliśmy się w kościele ubrani w stroje liturgiczne. Niestety nie odbył się obrzęd przyjęcia nowych ministrantów do grona całej wspólnoty. Nie było tez przyznania nowych stopni. Najważniejsze jednak jest to, że zgromadziliśmy się we wspólnocie razem z Panem Jezusem – Królem, który zaprasza nas do tego, abyśmy królowali razem z Nim właśnie poprzez służbę – tę przy ołtarzu i tę objawiającą się w pomocy drugiemu człowiekowi.

Z  okazji naszego święta bardzo serdecznie dziękuję Wam Drodzy Ministranci, przede wszystkim za Waszą codzienną służbę przy ołtarzu w naszym kościele: podczas Mszy Świętych porannych i wieczornych w tygodniu, w każdą niedzielę, na Mszach Świętych dodatkowych i podczas nabożeństw.  Dziękuję za Wasze poświęcenie i ofiarowany czas, który poprzez bycie ministrantem dajecie Panu Bogu.
I dziękuję też za obecność na Eucharystii w ostatnią niedzielę, za piękne zaangażowanie się w Liturgię Słowa i inne czynności liturgiczne.  Dziękuję też tym, którzy nie mogli wtedy być z nami realnie z powodu kwarantanny, ale łączyli się duchowo oglądając transmisję internetową.
Dziękuję również Wam Drodzy Rodzice, za Wasze zaangażowanie w służbę Waszych synów, za wspieranie ich w tym, co robią oraz za wszelką pomoc i bardzo smaczny kosz słodyczy. Wielkie dzięki.

W obecnym czasie nie jest możliwe świętowanie przy stole, tak jak było to każdego roku, ale jeśli sytuacja będzie sprzyjająca, to ten wymiar uroczystości również zrealizujemy.

W innym terminie będzie również miało miejsce przyjęcie  kandydatów i nadanie stopni ministranckich. Jednak już teraz można się przygotowywać do tego wydarzenia  Kandydaci, którzy chcą otrzymać kołnierz będą musieli wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami potrzebnymi do tego, aby zostać pełnoprawnym ministrantem. Podobnie Ci, którzy będą chcieli otrzymać czarne sutanki. Wymagania na te stopnie podane są poniżej.

Kandydaci chcący otrzymać kołnierz powinni:

 • znać modlitwę „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”
 • znać modlitwy przed i po służeniu do Mszy Świętej
 • znać części stałe Mszy Świętej, to znaczy:
  Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu…
  Święty święty, święty…
  Baranku Boży…
 • potrafić odpowiadać na Mszy Świętej w czasie dialogu z księdzem:
  K: Pan z Wami
  W: I z duchem twoim
  K: W górę serca
  W: Wznosimy je do Pana
  K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu
  W: Godne to i sprawiedliwe
 • znać krótką historię patronów ministranckich:  św. Tarsycjusza i św. Dominika Savio
 • oraz wykazać się umiejętnością dzwonienia dzwonkami (należy też wiedzieć w których momentach dzwonimy), bicia w gong, przygotowania ołtarza, oraz pójścia z pateną

Ministranci chcący otrzymać czarną sutankę powinni znać wszystko, co powyżej oraz dodatkowo:

 • znać  „Chwałą na wysokości Bogu…” i „Wyznanie wiary”
 • potrafić przeczytać czytanie z lekcjonarza oraz modlitwę wiernych
 • wykazać się umiejętnością pójścia z kadzidłem (na Mszy Świętej i nabożeństwie), krzyżem i akolitkami

Z tymi informacjami możecie się już powoli i na spokojnie zapoznawać. I oczywiście podstawowym zadaniem dla każdego, kto chce otrzymać wyższy stopień ministrancki jest obecność na służbach i zbiórkach.

Ks. Jakub