Nagroda za Roraty

Po przyjeździe z Jump City, ministranci, którzy najgorliwiej przychodzili na Roraty w nagrodę poszli do Mc’Donalds. Byli to:

I miejsce: Cyprian i Antek Plata (nie opuścili ani jednej Mszy roratniej dla dzieci – byli obecni 9 razy)

II miejsce: Szymon Siemiński, Bartek Kowalczyk, Ernest Gacka (byli 7 razy na Roratch)

III miejsce: Michał Śmigasiewicz i Przemek Świętek (byli 6 razy na Roratach)

Gratulujemy im gorliwości i życzymy zapału w dalszej służbie przy ołtarzu.