Odpust Parafialny – funkcje i informacje dodatkowe

 

03 września 2023 r.

FUNKCJE LITURGICZNE

 

Komentarze: Olek Matusek
Kadzidło: Ochojski, Sebesta
Krzyż: Garlicki
Świece: Matusek, Śmigasiewicz

Korporał: Siemiński
Mszał: Wowra
Procesja z darami: Górnicy

Ampułki: Plata Antek, Kowalczyk Bartłomiej
Dzwonki: Świętek Przemek, Plata Cyprian
Welon (procesja): Ludwichowski

 

LITURGIA SŁOWA

 

I czytanie: Ewa Zając
Psalm: Agata Danisz
II czytanie: Katarzyna Wita
Alleluja: Schola
M. Powszechna: Marceli Bazan

 

ROZDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

ks. Jakub + Olek
(nawa główna)

ks. proboszcz Józef + Arek
(kamera)

ks. Damian
(chrzcielnica / komunia na rękę)

ks. Stanisław + Grzegorz
(rzutnik / komunia bezglutenowa)

ks. Zenon + Adam
(obraz Matki Bożej Piekarskiej)

ks. Patryk + Darek
(kaplica Miłosierdzia)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Informacje dodatkowe:
Nie ma paten.
Przypominam, że jest procesja teoforyczna na zakończenie mszy. Znowu potrzebny jest krzyż, świece, kadzidło oraz dzwonki, a także welon.