Ogłoszenia 23.09.2023

Za tydzień (30 września) nie ma zbiórki. W tym dniu organizowany jest wyjazd do Twinpigs. Następna zbiórka odbędzie się 7 października o godz. 9:00.

 

Od niedzieli 1 października rozpoczynamy liczenie punktów i obowiązuje nas stały plan służby w tygodniu. Wszelkie zmiany można dokonywać u księdza opiekuna lub animatorów do 30 września.

 

Za chwile październik, czyli miesiąc Różańca. Mobilizujemy się i częściej przychodzimy na nabożeństwo, aby pokazać nasze zaangażowanie i oddanie Maryi – naszej Mamie i Patronce. Dla najbardziej gorliwych są przewidziane nagrody.

 

Służba na niedziele 24.09.2023:
07:30 – grupa 4
09:00 – grupa 5
10:30 – grupa 1
12:00 – grupa 2
18:30 – grupa 3 (nabożeństwo o 17:45)

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do angażowania się w Liturgie Słowa, czyli czytanie oraz śpiew podczas Mszy świętych. Podczas zbiórki ćwiczyliśmy czytanie w kościele, więc każdy mógł poczuć, co to znaczy stać przy ambonie oraz stawać się głośnikiem Pana Boga!