Rozwiązanie konkursu z Ewangelii

W konkursie ze znajomości fragmentów Ewangelii odczytywanych w liturgii w ubiegłym tygodniu wzięli udział:

Mateusz Matusek, Bartek Kowalczyk,Wojtek Sebesta oraz cała Rodzina od ministrantów Stasia i Krzysia Tonderów (Marysia, Staś, Krzyś, Hania oraz mama Ola i tata Janek).

Prawie wszyscy poprawnie odpowiedzieli na wszystkie pytania. Wojtek pomylił się tylko w jednym. Wszystkim gratuluję tak wspaniałych wyników i dziękuję za wzięcie udziału w konkursie.
Pytanie nr 11 nie było brane pod uwagę, ponieważ możliwość odpowiedzi na nie nie była jednoznaczna (zależało to od wydania i tłumaczenia Pisma Świętego).

Ponadto nagroda specjalna przyznana zostaje Rodzinie Tonderów, którzy nie tylko odpowiedzieli na pytania, ale jeszcze każde pytanie wzbogacili tematycznym obrazkiem,  a do tego obrazki te umieścili na namalowanej przez siebie mapie Ziemi Świętej – poszczególne wydarzenia opisane w Ewangelii i przedstawione na obrazkach znajdowały się w konkretnych miejscach tej mapy – tam, gdzie rzeczywiście się dokonały. Na zdjęciu możemy zobaczyć ich piękną wspólną rodzinną pracę.

Nagrody zostaną wręczone w sprzyjającym na to czasie.

Zaś następny konkurs będzie konkursem filmowym i za niedługo zostanie opublikowany na stronie.

 

A tutaj jeszcze poprawne odpowiedzi z konkursu biblijnego:

1. W jakim mieście znajdowało się źródło Jakuba?

A. w Efezie

B. w Sychar

C. w Jerychu

 

2. Przy studni Jezus spotkał się z:

A. Samarytanką

B. Piotrem

C. Maryją

 

3. Jakiej wody Jezus chciał dać kobiecie z Samarii:

A. źródlanej

B. zimnej

C. żywej

 

4. Do kogo został posłany Eliasz?

A. do swojego brata

B. do wdowy z Sarepty Sydońskiej

C. do Elizeusza

 

5. Jak mniał na imię człowiek, który w Izraelu został oczyszczony z trądu za czasów proroka Elizeusza?

A. Naaman

B. Gracjan

C. Ruben

 

6. Skąd ludzie, którzy słuchali Jezusa w synagodze chcieli Go strącić:

A. z dachu synagogi

B. z góry

C. z wieży zamkowej

 

7. „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie?” – kto zadał takie pytanie Panu Jezusowi?

A. święty Józef

B. Piotr

C. umiłowany uczeń

 

8. Jezus powiedział, że mamy przebaczać:

A. 77 razy

B. 7 razy

C. tylko raz

 

9. Ile był winien sługa królowi?

A. 10 tysięcy denarów

B. 100 denarów

C. 10 000 talentów

 

10. Ile denarów chciał otrzymać sługa od swojego współsługi?

A. nie chciał nic, bo wszystko mu darował

B. 100

C. 10 000

 

11. Uzupełnij lukę w zdaniu: „Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna……………., ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni”

A. kropka

B. litera

C. jota

 

12. Jak miał na imię ojciec Józefa?

A. Jakub

B. Jozafat

C. January

 

13. Mężem Maryi był:

A. Maurycy

B. Marian

C. Józef

 

14. Kto ukazał się Józefowi we śnie:

A. Abraham z Eliaszem

B. anioł Pański

C. Herod Tetrarcha

 

15. Ile lat miał Jezus, kiedy zgubił się swojej mamie i tacie w świątyni:

A. 10

B. był bardzo malutki

C. 12

 

16. Z jakiej okazji rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy?

A. na święta Wielkanocne

B. na Święto Paschy

C. na Święto Namiotów

 

17. Kto pytał Jezusa o to, które przykazanie ze wszystkich jest pierwsze:

A. święta Faustyna

B. faryzeusz

C. uczony w Piśmie

 

18. Jacy dwaj ludzie przyszli do świątyni na modlitwę?

A. faryzeusz i celnik

B. uczony w Piśmie i prawnik

C. rolnik i ogrodnik

 

19. Dokończ zdanie: „Każdy bowiem, kto się ………… będzie poniżony, a kto się ………….., będzie wywyższony.

A. wywyższa, uniża

B. poniża, wywyższa

C. wznosi, unosi

 

20. Słowa której z Ewangelii były przeznaczone na uroczystość świętego Józefa?

A. św. Jana

B. św. Mateusza lub św. Łukasza

C. św. Marka lub św. Jana