Stacje Drogi Krzyżowej wykonane przez ministrantów

Na zdjęciach można zobaczyć przesłane dotychczas stacje Drogi Krzyżowej narysowane przez naszych ministrantów, a także przez ich Rodziców i Rodzeństwo.

Pierwsze prace przysłał Bartek Kowalczyk (stacja III i IV). Swoje stacje przysłali również: Ernest Gacka (stacja V) oraz rodzice Ernesta – mama (stacja IX) i tata (stacja VI). Kolejne stacje nadesłali Przemek Świętek (stacja XII), Radek Świętek (stacja XIV) i ich młodsza siostrzyczka Antosia Świętek (stacja II). Dwie stacje – I  i VIII – wykonał Mateusz Matusek. Trzy stacje wykonało rodzeństwo: Staś Tondera (stacja II), Krzyś Tondera (stacja I) i ich starsza siostrzyczka Hania Tondera (stacja IV). Stacje VII i X narysował i dosłał Ernest Gacka z Rodzicami, a stację XIII przysłał jeszcze Bartek Kowalczyk. Stację XI narysował Kuba Kułach i tym sposobem mamy już całą Drogę Krzyżową.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w tą inicjatywę – zarówno Wam Drodzy Ministarnci jaki i Waszym Rodzicom oraz Rodzeństwu. Każdy z Was wykonał bardzo piękne dzieła.

Pomiędzy stacjami  zamieszczone są krótkie rozważania dla dzieci, które  mogą posłużyć do modlitwy Drogą krzyżową przed wykonanymi przez Was stacjami. Zachęcam, aby odprawić sobie takie nabożeństwo w domu, szczególnie w Wielki Piątek.